Mütevelli olmak yaşam boyudur.

Mütevellilerden herhangi birinin vefat, sağlık, istifa vs gibi nedenlerle mütevelliliğinin düşmesi ve böylece Mütevelli Heyeti’nin eksilmesi durumunda bunların yerine Vakıf Yönetim Kurulu’nca tespit edilen, vakfın amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan veya bulunması muhtemel gerçek kişiler mütevelli olması için teklif edilir. Teklif edilen gerçek kişilerin durumları ilk Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülür, görüşmeler neticesinde mütevellilikleri kabul edilen gerçek kişiler vakıf mütevellisi niteliği kazanırlar.