Betül Pasinler : Başkan
Cezmi Celayir : Başkan Yardımcısı
Memet İlter : Genel Sekreter
Gültekin Köksal : Muhasip
Gülcan Hamuloğlu : Veznedar
Sait Tuğ Mısırlıoğlu : Üye
Prof.Dr. Ertuğrul Gazioğlu : Üye

YEDEK ÜYELER
Prof.Dr. Hamza Yüksel Dinçer
Zeynep Lale Özkut
Zehra Canfesci
Sırma Üç
DENETİM KURULU
Volkan Karsan
Ahmet Cebeci
Candan Erçetin
Çoşkun Kutbay